Danh ngôn 2176

Tác giả:

If you want to love you must serve, if you want freedom you must die.
Nếu anh muốn yêu thương, anh phải phụng sự; nếu anh muốn tự do, anh phải chết.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-11-02T14:09:10+07:00 , DanhNgon.Net