If you think you are too small to be effective, you have never been in bed with a mosquito.
Nếu bạn nghĩ rằng mình quá nhỏ bé để trở nên hiệu quả thì bạn chưa bao giờ bị muỗi cắn khi đi ngủ.

0

Đăng ngày: bởi

vi 2020-11-01T01:02:06+07:00 , DanhNgon.Net