Chính tâm hồn tạo nên cái nhìn, mà tâm hồn lại không có nhiều, thành thử những cặp mắt đẹp rất hiếm.

0

Đăng ngày: bởi

vi 2020-11-15T17:59:21+07:00 DanhNgon.Net