One thought on “Dân là gốc

  1. đây là 2 câu thơ trong bài thơ “Dân no thì lính cũng no ” của nhà thơ Thanh Tịnh. Bạn nên tìm hiểu thật kĩ trước khi viết bài

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *