Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong.

Đăng ngày: bởi

https://danhngon.net/wp-content/uploads/2014/05/bac-ho2.jpg vi 2014-05-08T12:22:09+07:00 , , , , DanhNgon.Net