Cuộc sống vốn không công bằng, hãy tập quen dần với điều đó.

Đăng ngày: bởi

https://danhngon.net/wp-content/uploads/2014/08/bill-gates2.jpg vi 2014-08-08T11:27:23+07:00 , DanhNgon.Net