The best and most beautiful things in the world cannot be seen or even touched – they must be felt with the heart.
Điều tốt đẹp nhất trên thế gian này không thể nhìn thấy hoặc thậm chí chạm vào – chúng phải được cảm nhận bằng trái tim.

Đăng ngày: bởi

https://danhngon.net/wp-content/uploads/2014/07/Helen-keller.jpg vi 2014-08-14T16:02:39+07:00 , , , , , DanhNgon.Net