Walking with a friend in the dark is better than walking alone in the light.

Cùng bước với một người bạn trong bóng tối tốt hơn là bước một mình trong ánh sáng.

 

Đăng ngày: bởi

https://danhngon.net/wp-content/uploads/2014/07/vet-nang.png vi 2014-08-14T16:09:29+07:00 , , , , DanhNgon.Net