Cùng với sự trưởng thành, bạn sẽ chẳng mất đi người bạn nào cả. Bạn sẽ chỉ được học rằng ”Ai mới là bạn thực sự?”

Đăng ngày: bởi

https://danhngon.net/wp-content/uploads/2014/03/friend2.jpg vi 2014-03-22T11:14:08+07:00 DanhNgon.Net