Tác giả: Walt Whitman

Khi bạn trao tặng ai cái gì, hãy trao tặng bằng tất cả trái tim.

Tác giả:
Từ khóa: