Tác giả: Tục ngữ La Tinh

Người thông minh biết sợ ngay cả kẻ thù yếu nhất.

0
Tác giả:

Tôi không có gì cả, nên tôi chẳng sợ cái gì.

0
Tác giả:

Tình bạn là muối của cuộc sống.

0
Tác giả:

Ta muốn tìm hạnh phúc của người. Người lại thèm hạnh phúc của ta.

0
Tác giả:

Tiếng khóc của người thừa kế là nụ cười bị che giấu đi.

0
Tác giả:

Con người ta không phải sống để ăn mà ăn để sống.

0
Tác giả:

Làm cho người bạn mất mặt có nghĩa là bạn sẽ mất cả anh ta.

0
Tác giả: