Tác giả: Pêriandrơ Corinphơxki

Bồng bột là nguy hiểm.

Tập luyện – Đó là tất cả.

Đã hứa cái gì thì hãy thực hiện.

Ai muốn cai trị ôn hòa, người đó sẽ tự bảo vệ mình bằng tình yêu chung, chứ không phải bằng giáo mác.

Cái gì vĩ đại nhất – Đó là lẽ phải.

Hãy trừng phạt không chỉ hành vi mà cả ý định.

Khoái cảm là nhất thời, danh dự là bất tử.

Bình thản là tuyệt vời.

Hãy suy nghĩ mọi thứ từ trước.

Hãy có chừng mực khi hạnh phúc, hãy tỉnh tảo lúc bất hạnh.

Tự do là gì – Lương tâm trong sạch.

Hãy giấu nỗi bất hạnh của mình đi để không làm kẻ thù của mình vui mừng.

Sau khi mắc phải sai lầm, hãy sửa chữa.

Cái gì là nguyên nhân của mọi thứ? – Thời gian.

Đừng làm điều gì vì đồng tiền.