Tác giả: Pêriandrơ Corinphơxki

Cái gì là nguyên nhân của mọi thứ? – Thời gian.

Ai muốn cai trị ôn hòa, người đó sẽ tự bảo vệ mình bằng tình yêu chung, chứ không phải bằng giáo mác.

Sau khi mắc phải sai lầm, hãy sửa chữa.

Hãy giấu nỗi bất hạnh của mình đi để không làm kẻ thù của mình vui mừng.

Bình thản là tuyệt vời.

Cái gì vĩ đại nhất – Đó là lẽ phải.

Hãy có chừng mực khi hạnh phúc, hãy tỉnh tảo lúc bất hạnh.

Tự do là gì – Lương tâm trong sạch.

Đã hứa cái gì thì hãy thực hiện.

Hãy trừng phạt không chỉ hành vi mà cả ý định.

Tập luyện – Đó là tất cả.

Bồng bột là nguy hiểm.

Khoái cảm là nhất thời, danh dự là bất tử.

Đừng làm điều gì vì đồng tiền.

Hãy suy nghĩ mọi thứ từ trước.