Tác giả: P. Syrus

Những vết thương ở lương tâm không bao giờ lành.

Tác giả:

Không có kể lương thiện nào mà đột nhiên trở nên giàu có.

Tác giả:

Can đảm gia tăng khi người ta dám liều và nỗi sợ sệt cũng gia tăng khi người ta do dự. Trong tình thế nguy cấp, sự liều lĩnh thay thế cho sự khôn ngoan.

Tác giả:

Hạnh phúc giống như thủy tinh, càng rực rỡ bao nhiêu, càng mỏng manh bấy nhiêu.

Tác giả:

Danh tiếng tốt như gia sản thứ hai.

Tác giả: