Tác giả: M.Pagnol

Danh dự như que diêm, cháy một lần là hết.

Tác giả: