Tác giả: M. Gacxông

Tình yêu là hành vi cao cả nhất của tâm hồn và là kiệt tác của con người.

Tác giả: