Tác giả: Leo Buscaglia

Cuộc đời là thiên đàng với những ai biết đắm say mọi sự vật quanh mình.

Tác giả:

Thật thế, khó tìm ra được một tình yêu hoàn hảo. Để trở thành một người tình, bạn phải có liên tục sự tinh tế của một kẻ rất sáng suốt, sự linh động của một đứa trẻ, tính nhạy cảm của một nghệ sĩ, sự hiểu biết của một triết gia, sự thu nhận của một vị thánh, sự khoan dung của mộ học giả và lòng dũng cảm của một tín đồ.

Tác giả:

Love is life. And if you miss love, you miss life.

Tác giả:

Love is life. And if you miss love, you miss life.

Tác giả:

Love is always bestowed as a gift – freely, willingly and without expectation. We don’t love to be loved; we love to love.

Tác giả:

Love is always bestowed as a gift – freely, willingly and without expectation. We don’t love to be loved; we love to love.

Tác giả:

A single rose can be my garden… a single friend, my world.

Tác giả: