Tác giả: La Rochefoucauld

Chỉ có một thứ ái tình mà thôi, nhưng nó có hàng nghìn bản sao khác nhaụ.

Tác giả:

Cái ghen luôn luôn sinh ra cùng với ái tình; nhưng khi ái tình chết, không phải lúc nào cái ghen cũng chết theo.

Tác giả:

Trí óc luôn bị con tim đánh lừa.

Tác giả:

Yêu là cho, được yêu là mất.

Tác giả: