Tác giả: J. Joubert

Lí trí cho ta biết điều cần phải tránh. Chỉ có con tim mới cho ta biết điều nên làm.

Tác giả: