Tác giả: Hugo (Pháp)

Thân thiện sinh ra hạnh phúc, văn minh mang tới hài hòa.

Tác giả:

Hạnh phúc lớn nhất trong cuộc sống là vững tin rằng vẫn có người yêu thương chúng ta.

Tác giả:

Bên dưới lớp bùn, nơi tối tăm mới có thể phát hiện vàng và kim cương, đào sâu suy nghĩ mới có thể phát hiện chân lý.

Tác giả:

Từng yêu và thất tình, còn hơn những người chưa từng yêu.

Tác giả:

Đạo đức là bông hoa của chân lý.

Tác giả:

Con người có vật chất mới có thể sinh tồn, có lý tưởng mới nói đến cuộc sống. Bạn muốn hiểu sự khác nhau giữa sinh tồn và sống? Động vật thì sinh tồn, con người thì sống.

Tác giả:

Với nhân dân, quyền lực duy nhất là pháp luật; với cá nhân, quyền lực duy nhất là lương tâm.

Tác giả:

Cười chính là ánh sáng mặt trời, nó có thể xua tan vẻ mùa đông trên khuôn mặt mọi người.

Tác giả:

Khi số phận đưa đến một quả chanh chua là muốn ta pha chế nó thành nước chanh.

Tác giả: