Tác giả: honalie

Thật đẹp khi có phổi để hít thở và chân để leo núi, và thật đáng tiếc đôi khi chúng ta không nhận ra rằng như thế là đủ.
It’s a beautiful thing to have lungs that allow you to breathe air and legs that allow you to climb mountains, and it’s a shame that sometimes we don’t realize that that’s enough.

Tác giả:
Từ khóa: