Tác giả: G.Mara

Tình yêu là ngọn lửa. Nhưng không thể để tình yêu thiêu đốt sự nghiệp chung.

Tác giả: