Tác giả: Franklin

Be slow in choosing a friend, slower in changing.
Hãy từ từ chọn bạn, khi thay bạn còn phải từ từ hơn.

0
Tác giả:

Bạn có yêu đời không? Vậy đừng phung phí thời gian vì chất liệu của cuộc sống được làm bằng thời.

0
Tác giả:

Nếu được yêu, hãy yêu và tỏ ra đáng yêu.

0
Tác giả:

Nếu bạn muốn giàu có, chẳng những phải học cách làm ra tiền ma còn phải biết cách dùng tiền.

0
Tác giả: