Tác giả: Diderot (Pháp)

Chân lý và đạo đức là hai người bạn thân. Bạn muốn làm nhà văn, nhà nghệ thuật? Hãy làm một người có đạo đức trước.

0
Tác giả:

Thiên tài chỉ có thể hiểu nhưng không có cách nào bắt chước được.

0
Tác giả:

Một lời nói dối làm chúng ta vui vẻ thì được hấp thu toàn bộ, một chân lý mà chúng ta cảm thấy có vị đắng thì được nếm từng giọt từng giọt.

0
Tác giả:

Chỉ có nhiệt tình, nhiệt tình hết mức mới có thể làm cho tâm hồn thăng hoa.

0
Tác giả: