Tác giả: Đại Mạc Dao

Quá khứ như đống lửa đã tắt rụi trên đất, chỉ còn lại tro tàn xám đen, nhưng nếu muốn quét dọn ngay đám tro tàn đi, có thể bất cẩn làm phỏng tay rồi thế nào cũng có ngày tro tàn nguội lạnh

0

Đời người giống như sợi bông trước gió, vui cũng tan tác, buồn cũng tan tác.

0
Tác giả:
Từ khóa: