Tác giả: Cuồng Ngôn Thiên Tiếu

Khi con người ta còn sống, khó tránh khỏi khó khăn, càng khó khăn càng trở nên kiên cường.