Tác giả: Charles Dickens (Anh)

Quả trên mặt đất mọc lên nhờ những thứ thối rữa dưới mặt đất.

0
Tác giả: