Tác giả: Bacon (Anh)

Chỉ có vì lợi ích chung của quốc gia mà thực hiện báo thù mới là chính nghĩa.

Tác giả:

Bất kể trong hành chính có bao nhiêu qui tắc, nhưng qui tắc trong khoa học chỉ có một, đó chính là dễ hiểu.

Tác giả:

Phẩm cách có thể biểu hiện ra trong thời khắc quan trọng, nhưng nó lại hình thành trong thời khắc không quan trọng.

Tác giả:

Chết hoàn toàn không phải là kẻ thù đáng sợ, vì con người luôn có biện pháp đối phó với nó: ý muốn báo thù có thể chiến thắng cái chết, tình yêu coi thường cái chết, danh dự lấy cái chết làm vinh quang, tuyệt vọng lấy cái chết làm nơi nương náu, sợ hãi luôn vượt lên trên cái chết, mà lòng tin thì vui vẻ ôm hôn cái chết.

Tác giả:

Nghiên cứu chân lý (chính là si mê nó), nhận thức chân lý (chính là ở cùng với nó) và tin tưởng chân lý (chính là hưởng thụ nó) là mĩ đức cao nhất trong tính cách con người.

Tác giả:

Có thể kích động nhưng không thể phạm tội, có thể phẫn nộ nhưng không thể phẫn nộ suốt ngày.

Tác giả:

Không có yêu thì tĩnh mịch, không có ghét thì cũng tĩnh mịch.

Tác giả:

Điều thích hợp với thanh niên là: phán đoán không bằng phát minh, bàn luận không bằng thực hành, làm công việc cứng nhắc không bằng theo đuổi kế hoạch mới.

Tác giả:

Hi vọng là một bữa sáng ngon lành nhưng là một bữa chiều tồi tệ.

Tác giả:

Tất cả nhân vật thực sự vĩ đại (dù là cổ nhân hay người đương đại, chỉ cần là còn lưu danh trong kí ức của nhân loại) không có một người nào vì tình yêu mà phát cuồng, vì sự nghiệp vĩ đại đã ức chế tình cảm mềm yếu này.

Tác giả:

Lời nói nội dung phong phú giống như viên ngọc phát ra ánh sáng lấp lánh, lời nói thông minh thực sự là lời nói đơn giản nhất.

Tác giả:

Người bất tài coi khinh khoa học; người thất học tán thưởng khoa học; người trí tuệ lợi dụng khoa học.

Tác giả:

Người quá coi trọng tình yêu thì mất đi tài sản và trí tuệ.

Tác giả: