Mỗi người trưởng thành đều sẽ chịu trách nhiệm về hành vi và tình cảm của mình, đều có cách xử lý, cách tiếp nhận của riêng mình, người khác không cần quá quan tâm.

0

Đăng ngày: bởi

vi 2020-12-04T14:32:13+07:00 DanhNgon.Net