Đóng góp Danh Ngôn

Nếu bạn biết hoặc tình cờ bắt gặp những câu nói hay, những câu danh ngôn hay hãy đóng góp cho chúng tôi để làm phong phú hơn kho tàng danh ngôn, ca dao, tục ngữ trên DanhNgon.Net nhé! Chúng tôi sẽ đăng lên website ngay khi nhận được đóng góp của các bạn.
DanhNgon.Net xin chân thành cảm hơn! 🙂

Các bạn có thể gửi danh ngôn/câu nói hay theo form dưới đây:

[contact-form subject=’Danh ngôn đóng góp | DanhNgon.net’][contact-field label=’Tên của bạn’ type=’name’ required=’1’/][contact-field label=’Email’ type=’email’ required=’1’/][contact-field label=’Danh ngôn bạn muốn đóng góp’ type=’textarea’ required=’1’/][contact-field label=’Tác giả’ type=’text’/][/contact-form]